Baldinini > Regulamin

Regulamin

Regulamin Sklepu Internetowego BALDININI POLSKA

z dnia 03 maja 2011 roku

 

Sklep internetowy BALDININI POLSKA, działający pod adresem www.baldininipolska.pl, jest prowadzony przez BALDININI POLSKA z siedzibą w Krakowie Salon Firmowy  , PL31-619 Kraków, przy ul. Jerzego Zawieyskiego 4/1a ,płatnika podatku od towarów i usług o numerze identyfikacji podatkowej (NIP): 678-204-75-32. 

 

§1.  Przyjmowanie i realizacja zamówień

 

 1. Sklep internetowy BALDININI POLSKA, zwany dalej sklepem, prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet tylko i wyłącznie na terenie Polski. W Sklepie Internetowym BALDININI POLSKA są sprzedawane wyłącznie towary oryginalne. Informacje na temat swojej oferty sklep zamieszcza na stronie www.baldininipolska.pl
 2. Zamówienia od Klientów są przyjmowane przez stronę www.baldininipolska.pl lub drogą mailową na adres baldininipolska@baldininipolska.pl przez 24 godziny na dobę.
 3. Natychmiast po złożeniu zamówienia Klient dostaje e-mailem wiadomość, że zamówienie dotarło do sklepu.
 4. Podstawowym warunkiem realizacji zamówienia jest:
       - w przypadku zamówień składanych przez stronę www.baldininipolska.pl - prawidłowe wypełnienie formularza zamówienia
       - w przypadku zamówień składnych e-mailem - kompletne zamówienie powinno zawierać: nazwę produktu lub produktów z ich kodami, ilościami oraz wybranym kolorem (jeżeli dany produkt posiada więcej niż jedną wersję kolorystyczną); pełne dane teleadresowe do wysyłki - tzn. adresata (imię i nazwisko), adres dostawy (ulica, nr domu, mieszkania, kod pocztowy, miasto), telefon kontaktowy (dla kuriera), wybór formy płatności – za pobraniem lub przelewem. W przypadku zamówień składanych e-mailem nie ma możliwości płatności online i kartą.
 5. Przyjęcie do realizacji zamówienia rozpoczyna się natychmiast po jego otrzymaniu przez sklep, o czym Klient jest informowany na stronie kończącej składanie zamówienia, w przypadku zamówień płatnych kartą kredytową - realizacja zamówienia rozpoczyna się w chwili autoryzacji karty, w przypadku zamówień e-mailowych po przesłaniu e-maila zwrotnego.
 6. Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem, że towar jest dostępny w magazynie głównym lub w magazynach filialnych BALDININI POLSKA. W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem Klient jest informowany o stanie zamówienia i podejmuje decyzje o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja lub anulowanie całości zamówienia). Dotyczy to także produktów w danej chwili niedostępnych na stronie sklepu.
 7. W przypadku, gdy towar jest niedostępny i jest to jedyna pozycja w zamówieniu, sklep zastrzega sobie prawo do jednostronnego anulowania zamówienia, o czym Klient zostanie poinformowany osobnym e-mailem.
 8. Do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczona jest ograniczona liczba towarów i realizacja zamówień następuje według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień na te towary, aż do wyczerpania się zapasów objętych tą formą sprzedaży.
 9. Do każdego zamówienia wystawiany jest paragon VAT, na życzenie  Klienta może być wystawiona także faktura VAT. Dokumenty są wystawiane w chwili, gdy wszystkie towary wybrane do zamówienia są skompletowane i gotowe do wysyłki.
 10. Klient może wprowadzać zmiany w zamówieniu do momentu wystawienia dokumentu sprzedaży. Klient może wycofać złożone zamówienie w całości do momentu jego wysłania. Wprowadzanie powyższych zmian możliwe jest poprzez kontakt z Biurem Obsługi Klienta za pośrednictwem e-maila pod adresem baldininipolska@baldininipolska.pl lub telefonicznie pod numerem telefonu i faxu +48 12 641 06 86 lub +48 509 095 905, +48 509 768 904 
   
 11. Składając zamówienie w sklepie Klient wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie BALDININI POLSKA oraz na ich przetwarzanie dla celów realizacji umowy. Podanie danych osobowych przez Klienta oraz zgoda na ich przetwarzanie są niezbędne do zrealizowania zamówienia przez sklep. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.
 12. Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. 'O ochronie danych osobowych' (Dz.U. Nr 133 poz. 883) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.

 

 

§2. Ceny towarów

 

 1. Wszystkie ceny towarów podawane są w złotych polskich i  zawierają podatek VAT.
 2. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta zamówienia.
 3. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie sklepu, wprowadzania nowych towarów do oferty sklepu, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu bądź wprowadzania w nich zmian.
 4. Koszty dostawy zostaną uwzględnione jako odrębna pozycja sprzedaży na dokumencie sprzedaży. Dotyczy sprzedaży poza Polską. 

   

 

§3. Czas i sposób realizacji zamówienia

 

 1. Zamówienia są realizowane wyłącznie w dni robocze. Zamówienia składane w soboty, niedziele i święta są realizowane pierwszego kolejnego dnia roboczego.
 2. Czas realizacji zamówienia wynosi od 48 godzin do 3 dni roboczych i uzależniony jest od lokalizacji towaru w magazynach:
  • produkt w magazynie głównym - maksymalny czas realizacji wynosi 48 godzin
  • produkt w magazynie - filii: maksymalny czas realizacji wynosi 7 dni roboczych

  Uwaga! Sklep internetowy BALDININI POLSKA zastrzega sobie prawo do wydłużenia czasu realizacji zamówień w okresach przedświątecznych.

  Realizacja zamówienia nastąpi po jego potwierdzeniu. Zamówienie na towary o różnym czasie realizacji wysyłane jest po skompletowaniu całości.
 3. Wszystkie przesyłki są realizowane za pośrednictwem firmy kurierskiej.
 4. Jeżeli Klient w chwili odbioru przesyłki zauważy, że paczka posiada uszkodzenia, które nastąpiły podczas transportu powinien sporządzić protokół uszkodzeń w obecności kuriera i odmówić przyjęcia towaru.
 5. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie towaru lub opóźnienie w dostawie spowodowane błędnym lub niedokładnym adresem podanym przez Klienta.

   

 

§4. Formy płatności

 

  Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione towary z dostawą na terytorium Polski:

 1. Za pobraniem – płatność przy odbiorze przesyłki u kuriera. Kurier , płatnne  2% od wartosci przesyłki .
 2. Przelewem – na niżej wskazany numer konta bankowego     PKO BP II oddział Kraków
      Nr konta: PL94 1020 2906 0000 1902 0017 0910
      Kod SWIFT: ....................
   
 3. Płatność kartą kredytową lub online w chwili składania zamówienia.

   

  Autoryzacji płatności online i kartą kredytową dokonuje profesjonalny system realizacji transakcji płatniczych eCard.
  Klient po wybraniu opcji płatności zostaje przekierowany do serwisu, umożliwiającego autoryzację transakcji.
  Klient, który wybrał opcję płatności przelewem, jest zobowiązany do uiszczenia opłaty za złożone zamówienie w terminie do 14 dni roboczych od daty złożenia zamówienia, w przeciwnym wypadku zamówienie zostanie anulowane. Istnieje możliwość przedłużenia terminu zapłaty przy uprzednim poinformowaniu o tym fakcie sklepu.


  Przesyłki opłacone przelewem, przy pomocy płatności online lub kartą kredytową są realizowane po uprzednim odnotowaniu stosownej wpłaty na koncie bankowym Sklepu Internetowego BALDININI POLSKA.

   

§5. Dostawa i koszty dostawy

 

   

 1. Zamówienia na terytorium Polski realizowane są na koszt firmy BALDININI POLSKA. Nie dotyczy dostawy za pobraniem .
 2. Zrealizowane zamówienie dostarczane jest do Klienta przez firmę kurierską w ciągu 24 godzin ( dotyczy dni roboczych ).
 3. Do wartości zamówienia doliczana jest kwota odpowiadająca wybranemu przez Klienta rodzajowi przesyłki. Jeśli wartość zamówienia przekracza kwotę określoną w poniższej tabeli opłat, jako kwotę wolną od kosztów przesyłki, Klient nie ponosi żadnych kosztów przesyłki. Do każdego zrealizowanego zamówienia wystawiany jest paragon fiskalny lub, na życzenie Klienta, faktura VAT. 
 4. Przesyłki dostarcza firma kurierska UPS

   

  UPS

 

 

 

 

§6. Reklamacje

 

 

   

 1. Warunki reklamacji reguluje ustawa o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej z dnia 27 lipca 2002r.
 2. Wszystkie towary dostępne w sklepie pochodzą z legalnego źródła, są oryginalne i posiadają gwarancję jakości BALDININI POLSKA.
 3. Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w sklepie w przypadku stwierdzenia w dostarczonym towarze:
       - wad fabrycznych,
       - uszkodzeń mechanicznych powstałych w trakcie transportu
       - niezgodności towaru z towarem zawartym w zamówieniu
  W takim przypadku Klient powinien odesłać towar przesyłką pocztową pod adresem sklepu:

   

  BALDININI POLSKA
  Salon Firmowy
  ul.Jerzego Zawieyskiego 4/1a
  PL31-619 Kraków
  Polska


  Do odsyłanego towaru należy dołączyć dokument potwierdzający zakup wraz z wypełnionym formularzem zgłoszenia znajdującym się tutaj. Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem.

 4. Reklamacje rozpatrywane są najpóźniej w ciągu 14 dni od daty otrzymania przez sklep przesyłki z reklamowanym towarem.
  W przypadku uznania reklamacji, towar uszkodzony zostanie naprawiony lub wymieniony na inny, pełnowartościowy, a jeśli będzie to już niemożliwe (na przykład z powodu wyczerpania zapasów towaru), sklep zwróci Klientowi równowartość ceny towaru lub zaoferuje mu inne, dostępne w sklepie towary do wyboru.
  Koszty związane z odesłaniem towaru reklamowanego, sklep zwraca natychmiast po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji.
 5. Nie stanowią podstawy reklamacji różnice w wyglądzie towarów dostarczonych z zamówionymi, oglądanymi na stronie www sklepu, które to różnice mogą wynikać z innych ustawień (parametrów) monitora Klienta.
 6. Klient ma prawo do złożenia reklamacji w ciągu 2 lat od daty zakupu pod warunkiem zawiadomienia sklepu o wadzie w ciągu 14 dni od stwierdzenia niezgodności towaru z umową.

   

 

§7. Prawo odstąpienia od umowy

   

 1. Zgodnie z Ustawą z 2 marca 2000 roku 'O ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny' Klient może zrezygnować z towaru kupionego w sklepie bez podania przyczyny w ciągu 10 dni od daty odebrania przesyłki.
  Jest to możliwe tylko jeśli produkt nie był używany, nie został w żaden sposób zniszczony i jest w oryginalnym opakowaniu oraz jest ometkowany.
  Zwracany towar razem z  dowodem zakupu i krótkim oświadczeniem zawierającym dane kupującego oraz numer rachunku bankowego na który ma zostać zwrócona należna kwota prosimy odesłać na adres:

   

  BALDININI POLSKA
  Salon Firmowy
  ul.Jerzego Zawieyskiego 4/1a
  PL31-619 Kraków
  Polska

   

 2. Sklep gwarantuje zwrot kwoty równej cenie towaru. Koszty przesyłki związane w wysyłką zamówienia do Klienta nie podlegają zwrotowi. W przypadku zamówień, których koszty przesyłki były ponoszone przez sklep (wg tabeli opłat za dostawę) Klient zostanie obciążony kosztami przesyłki w wielkości odpowiedniej dla dokonanego sposobu płatności.
 3. Pieniądze zostaną zwrócone w ciągu 14 dni roboczych przelewem bankowym na konto wskazane przez Klienta lub 21 dni roboczych przekazem pocztowym pod adresem wskazanym w zamówieniu. Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem. Koszt odesłania towaru nie podlega zwrotowi.

   

 

§8. Postanowienia końcowe

 

 1. Umowa sprzedaży zawierana jest między Klientem a BALDININI POLSKA Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie istotnych postanowień zawieranej umowy następuje przez wydrukowanie i przekazanie klientowi wraz z przesyłką dokumentów potwierdzających zakup.
 2. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest sąd właściwy dla siedziby pozwanego lub sąd właściwy dla miejsca wykonania umowy.
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz przepisy Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego i przepisy Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.
 4. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 03.05.2011
 5. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu obowiązują od daty opublikowania ich na stronie www.baldininipolska.pl